Re: [Forum] gentoo og apache

From: Mads Toftum <mads@toftum.dk>
Date: Tue Feb 03 2004 - 12:11:00 CET

On Tue, Feb 03, 2004 at 11:36:10AM +0100, gunner carstens wrote:
> Har nu emerget apache(2) og det skete uden fejl.
> Har startet apache med '/etc/init.d/apache2 start'
> Her er eneste warning at der ikke er noget domain name og at den tager
> 127.0.0.1 i stedet.
>
Det er en almindelig warning - du skal sætte ServerName i dens config
fil for at få det til at virke.

> Men hvis jeg nu vil forbinde mig til serveren via browseren får jeg
> connection refused.
> Og 'ps -A | grep apache' giver ikke noget, ligesom
> 'ps -A | grep httpd' heller ikke giver noget.
>
> Har jeg ikke lige startet apache2 ?
>
Sikkert ikke - du er nødt til at finde dens error log og kigge deri -
man kan ikke helt stole på output af start scriptet.

> Har nu ledt hele gentoos hjemmeside igennem for dokumentation men synes
> ikke hverken jeg eller google kan finde noget om dette, er det der?
>
Aner det ikke, men apache er meget veldokumenteret - se
http://httpd.apache.org/docs-2.0/

vh

Mads Toftum

-- 
`Darn it, who spiked my coffee with water?!' - lwall
Received on Tue Feb 03 12:10:58 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:07 CEST