[Forum] apt-get upgrade

From: svend erik venstrup <0068062m001@mail1.stofanet.dk>
Date: Sat Dec 27 2003 - 21:48:53 CET

HEY god jul

Når jeg udfører "apt-get upgrade" får jeg efter installationen.
Følgende fejl:

-[snip]-
ThinkPad:/home/svend# apt-get upgrade
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not
upgraded.
1 packages not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
S?tter exim (3.35-1woody2) op...
hostname: Unknown host
hostname --fqdn gave non-zero exit code 256
dpkg: fejl under behandling af exim (--configure):
  underproces post-installation script returnerede
afslutningsstatus 1
Der opstod fejl under behandlingen:
  exim
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
ThinkPad:/home/svend#
-[/snip]-

Jeg bruger

FTP
mirrors.sunsite.dk
Maskinen er en IBM 380 ED

Jeg kan ikke lige gennemskue hvad det betyder?

-- 
Hilsen svendev
(-;>/
Received on Sat Dec 27 21:48:53 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:03 CEST