Re: [Forum] Billedbehandling

From: Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk>
Date: Wed Dec 03 2003 - 21:58:54 CET

On Wed, 3 Dec 2003, Henrik Brix Andersen wrote:

> On Wed, 2003-12-03 at 14:44, Marie Lund wrote:
> > On Wed, 3 Dec 2003, Henrik Brix Andersen wrote:
> > > for file in *; do
> > > convert -resize 120x $file small_$file
> > > done

<cut>

> Efter ovenstående kommandoer er kørt vil der for
> hvert billede ligge en fil kaldet 'small_ + filnavn'
> som er 120px i bredden.

Så hvis jeg vil have at de skal beholde deres
oprindelige navn, skriver jeg bare

$file $file

i stedet for

$file small_$file

? Så slettes originalen vel, men den skal jeg nok gemme
et andet sted først. - De skal bruges på en hjemmeside,
så det er vel nemmest for mig at lade dem beholde deres
oprindelige navn, så jeg ikke skal til at lave
henvisningerne om i alle html-filerne, ikke?

>
> Bemærk dog at Thumbnail Standarden anbefaler brug af
> enten 128px eller 256px - men det forhindrer
> selvfølgelig ikke dig i at bruge 120px :)

De skal alligevel være meget større. 120 var vist bare
en eller anden hjælpers eksempel ;-)

>
> Skriv endelig hvis du har yderligere spørgsmål.

Taaak. Det er så hermed allerede gjort...

-- 
Marie
Ud på aftenen skråner fiskeheksens træbegroede ø i søen
Received on Wed Dec 03 21:58:56 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:02 CEST