Re: [Forum] Billedbehandling

From: Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk>
Date: Wed Dec 03 2003 - 14:44:29 CET

On Wed, 3 Dec 2003, Henrik Brix Andersen wrote:

> On Wed, 2003-12-03 at 07:45, Jens Rohde wrote:
> > ImageMagic må være vejen frem. Det er en commandline ting der fint kan
> > bruges sammen med f.eks. find.
>
> ... eller hvis alle billederne ligger i én mappe:
>
> for file in *; do
> convert -resize 120x $file small_$file
> done

Da jeg ikke er så meget inde i computersprogbrug (jeg
er en af de (få?) Linuxbrugere som _kun_ er bruger og
ikke ekspert): står '*' for et directory? eller skal
det hele tages bogstaveligt - skrives præcis som det
står her? Skal noget erstattes med noget andet?

-- 
Marie
"Kein Mensch ist ein Engel,
Kein Vieh ist ein Engel, also
Kein Vieh ist ein Mensch"
Received on Wed Dec 03 14:44:34 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:01 CEST