Re: [Forum] gentoo og realplayer

From: Bjarke Freund-Hansen <rk@rocekiller.dk>
Date: Tue Dec 02 2003 - 00:07:43 CET

On Mon, 2003-12-01 at 22:53, gunner carstens wrote:

<snip>
> liNUX root # emerge realplayer
> Calculating dependencies ...done!
> >>> emerge (1 of 1) media-video/realplayer-8-r6 to /
> !!! rv9_libc6_i386_cs2.tgz not found in /usr/portage/distfiles.
> !!! rp8_linux20_libc6_i386_cs2.bin not found in /usr/portage/distfiles.

> !!! media-video/realplayer-8-r6 has fetch restriction turned on.
> !!! This probably means that this ebuild's files must be downloaded
> !!! manually. See the comments in the ebuild for more information.

Det betyder at portage ikke kan downloade den fil den skal bruge til at
installere selv, da det (formentlig) strider mod realplayers licens.
Derfor er du nød til at hente de(n) fil(er) den fortæller manuelt, og
placere den i /usr/portage/distfiles.

> !!! The following are listed in SRC_URI for realplayer:
> !!! x86?
> !!! (
> !!! http://docs.real.com/docs/playerpatch/unix/rv9_libc6_i386_cs2.tgz

<snip>
> Prøver jeg at gå ind på den foreslåede url
> (http://docs.real.com/docs/playerpatch/unix/rv9_libc6_i386_cs2.tgz) får
> jeg filen rv9_libc6_i386_cs2.tgz.

Det ser ganske korrekt ud.

> Men kigger jeg i ebuilden
> /usr/portage/media-video/realplayer/realplayer-8-r7.ebuild
> kan jeg se at det ser ud som en installation af realplayer.

Det er det også. ;)

> Hvordan skal jeg så bruge min portage til at installere det downloadede
> materiale?

Som /fejlbeskeden/ beskriver skal du downloade den angivne fil, og
kopiere den til /usr/portage/distfiles. Hvorefter du kører "emerge
realplayer" igen.

Håber det hjælper.

-- 
Bjarke Freund-Hansen <rk@rocekiller.dk>
Received on Tue Dec 02 00:07:19 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:00 CEST