Re: [Forum] openoffice1.1 fejl i gentoo

From: Jens Rohde <jens@unix.dk>
Date: Tue Nov 25 2003 - 10:37:13 CET

On Tue, 2003-11-25 at 00:16, fred philmon wrote:

Hej

> ok, fik ellers indtryk af, at 'emerge openoffice-bin' selv ville
> afinstallere den gamle, gennem et tidligere indlæg i denne gruppe ?

Vil den også, men kun hvis installationen af den nye er gået godt. Og i
dette tilfælde går det jo skidt. Det er årsagen til at den først prøver
installationen af i sin "sandkasse"

/Jens
Received on Tue Nov 25 10:39:15 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:00 CEST