Re: [Forum] apache rewrite rules

From: Mads Toftum <mads@toftum.dk>
Date: Wed Sep 24 2003 - 23:36:19 CEST

On Wed, Sep 24, 2003 at 07:38:50PM +0200, Martin Moller Pedersen wrote:
> Jeg vil gerne have at f.x.
>
> http://dreams.dyndns.dk/photoplus/returnfullpic.php?pic=data/fractals/00101100-More_Dream_Topping.jpg
>
> bliver lavet om til:
> http://dreams.dyndns.dk/photoplus/data/fractals/00101100-More_Dream_Topping.jpg
>
Bliver lavet om til eller skal laves om til? og ønsker du en redirect eller
skal det være trasparent for brugeren?

> Jeg har tilfoejet linierne til min httpd.conf:
>
> LoadModule rewrite_module /usr/lib/apache/1.3/mod_rewrite.so
> RewriteEngine on
> RewriteRule ^(.*/photoplus/)returnfullpic.php\?pic\=(.*)$ $1$2 [R]
>
Hvis du rent faktisk ønsker at redirecte, så husk at anden del af din
RewriteRule skal være en fuld url. Så det skal cirka se således ud:

RewriteRule ^/photoplus/returnfullpic.php\?pic\=(.*)$ \
        http://dreams.dyndns.dk/photoplus/$1 [R]

> Men det virker ikke.
>
I debugging forsøg er det altid rart med:

RewriteLog logs/rewrite.log
RewriteLogLevel 9

vh

Mads Toftum

--
Speaking at http://ApacheCon.com/
T03, "Apache 2 mod_ssl tutorial" (3h)
WE03, "Troubleshooting Apache configurations" 
WE11, "Apache mod_rewrite, the Swiss Army Knife of URL manipulation" 
Received on Wed Sep 24 23:36:50 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:56 CEST