[Forum] apache rewrite rules

From: Martin Moller Pedersen <tusk@daimi.au.dk>
Date: Wed Sep 24 2003 - 19:38:50 CEST

Hejsa,
  Jeg har en lille webserver med nogle digital billeder og noget
php-kode, som er selvskrevet.

  Jeg er ikke den stoerre erfaring med apache mod_rewrite, men har
proevet at forstaa "Rewriting Guide". Det virker bare ikke.

Jeg vil gerne have at f.x.

http://dreams.dyndns.dk/photoplus/returnfullpic.php?pic=data/fractals/00101100-More_Dream_Topping.jpg

bliver lavet om til:
http://dreams.dyndns.dk/photoplus/data/fractals/00101100-More_Dream_Topping.jpg

Jeg har tilfoejet linierne til min httpd.conf:

LoadModule rewrite_module /usr/lib/apache/1.3/mod_rewrite.so
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*/photoplus/)returnfullpic.php\?pic\=(.*)$ $1$2 [R]

Men det virker ikke.

Tak for alle evt. forsoeg paa at forstaa og hjaelpe mig.

/Martin M: Pedersen
Received on Wed Sep 24 19:38:50 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:56 CEST