Re: [Forum] apache

From: Mads Toftum <mads@toftum.dk>
Date: Thu Sep 11 2003 - 10:36:20 CEST

On Thu, Sep 11, 2003 at 10:51:02AM +0200, svend erik venstrup wrote:
> Hey
> Når jeg prøver at restarte apache får jeg følgende besked:
>
> deban-at-ibm:/home/svend# /etc/init.d/apache restart
> Reloading apache modules
> No process in pidfile `/var/run/apache.pid' found running; none killed.

Apache kørte ikke i forvejen, så restart giver ikke så meget mening.

> [Thu Sep 11 10:38:16 2003] [alert] apache: Could not determine the
> server's fully qualified domain name,
> using 127.0.0.1 for ServerName

I httpd.conf er der en setting for ServerName - den skal sættes korrekt
op - http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#servername

> failed

Det betyder så at der ikke kunne startes.

vh

Mads Toftum

-- 
`Darn it, who spiked my coffee with water?!' - lwall
Received on Thu Sep 11 10:36:22 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:56 CEST