Re: [Forum] Re: [Forum] RIP AALUG - Døden bør have en mening

From: Jens Rohde <jens@unix.dk>
Date: Thu Aug 28 2003 - 12:20:41 CEST

On Thu, 2003-08-28 at 12:08, Claus Glavind wrote:

Hej

> Da jeg i sin tid sad i bestyrelsen havde vi en virkelig godt samarbejde
> med Prosa. Vi talte bl.a. om at de "når de flyttede til deres nye
> lokaler i møllegade, havde mulighed for at få adgang til disse til vores
> arrangementer". Jeg vil gerne være behjælpelig med at formidle kontakten
> til Prosa hvis kernen er interesseret i dette.

Vi har flere gange snakket om dette, og vil på ingen måde udelukke det.
Vi råwer højt hvis vi har brug for en person med kontakter :)

> Vi holder ved den gamle tradition og mødes tirsdag til en gang festuge
> hygge med eller uden hyggemøde først...

Jeg skal sende jer en venlig tanke, når jeg forsøger at holde styr på
naboens yngel :)

> Jeg glæder mig meget til der igen kommer lidt gang i det århusianske
> Linux miljø. Forhåbentlig får jeg også lidt mere tid til igen selv at
> være lidt aktiv ;)

Kunne rart med lidt gang i den igen ja. Og aktive medlemmer er jo altid
rart :)

/Jens
Received on Thu Aug 28 12:20:41 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:54 CEST