Re: [Forum] Red Hat 7

From: Bertho Stultiens (J) <bertho@j.auh.dk>
Date: Mon Aug 11 2003 - 12:02:36 CEST

On Mon, 11 Aug 2003, Jan Grinderslev Nielsen wrote:

> Som (formentlig) kommende Linux-bruger har jeg lige et spørgsmål. Da vi
> SKAL bruge version Red Hat 7.0 var ejg nysgerrig om jeg kunne dl'e dem fra
> nettet af? Jeg kan kun se RH 9.

ftp://ftp.funet.fi/pub/mirrors/ftp.redhat.com/redhat/linux/7.3/en/iso
ftp://ftp.funet.fi/pub/mirrors/ftp.redhat.com/redhat/linux/7.2/en/iso

-- 
Greetings Bertho
Received on Mon Aug 11 12:13:07 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:53 CEST