[Forum] USB port og casio qv3500ex

From: svend erik venstrup <0068062m001@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Aug 05 2003 - 23:54:03 CEST

Hey

Mit problem er et kamera "Casio QV3500EX". Dette kan mountes som et USB
Mass Storage kort (ram-kort), men det er indtil videre kun lykkedes at
få kontakt til kameraet ved at genstarte computeren. Findes der en
mulighed for at genstarte et eller flere af USB modulerne?

Hvorledes er det muligt at fastslå hvilken /dev/sd? kameraet er mountet
på?

Jeg har prøvet følgende kommandoer:
---------------------------------------kommando 1>
cat /proc/scsi/scsi

Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
  Vendor: IMPRIMIS Model: 94241-7 Rev: 1275
...
...
...
  Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
  Vendor: Casio Model: QV DigitalCamera Rev: 9009
  Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
<---------------------------------------kommando 1 end

Derved fastslås det at der findes en scsi-enhed scsi1, og at der gennem
denne er adgang til
"QV DigitalCamera"

---------------------------------------kommando 2 >

df

Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sdd1 8744304 3002588 5297524 37% /
/dev/sdb6 766848 5284 722608 1% /boot
none 95344 0 95344 0% /dev/shm
/dev/sde1 124778 112890 11888 91% /mnt/kamera
<---------------------------------------kommando 2 end
 
Her fastslåes det at /dev/sde1 er knyttet til mountpoint /mnt/kamera

---------------------------------------kommando 3 >
/sbin/fdisk -l /dev/sde

Disk /dev/sde: 128 MB, 128188416 bytes
8 heads, 32 sectors/track, 978 cylinders
Units = cylinders of 256 * 512 = 131072 bytes

   Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sde1 * 1 977 125040 6 FAT16
<---------------------------------------kommando 3 end

Her fastslåes det at /dev/sde1 er et 128 MB ram-kort og at file formatet
er FAT16

---------------------------------------kommando 4 >
cat /var/log/dmesg | grep "scsi*"

sym53c875-0: restart (scsi reset).
scsi0 : sym53c8xx-1.7.3c-20010512
Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Attached scsi disk sdb at scsi0, channel 0, id 3, lun 0
Attached scsi disk sdc at scsi0, channel 0, id 4, lun 0
Attached scsi disk sdd at scsi0, channel 0, id 5, lun 0
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Attached scsi removable disk sde at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 2, lun 0
sr0: scsi-1 drive
<---------------------------------------kommando 4 end

Her fastslås det at scsi1 er en emuleret scsi enhed at den har fået
/dev/sde som "adgangsport", samt at der er tale
om en "removable disk" (ram-kort).

Egentlig kan man hævde at det er lidt snyd at bruge kommando 4. I det
den kun findes efter at computeren har været genstartet, med kameraet
monteret og tændt.

Er foranstående virkelig den eneste metode til at fastslå at der på
/dev/sde1 findes et 128 MB Ram kort, som i øjeblikket sidder i kameraet
 "Casio QV3500EX", eller findes der en lettere metode?

-- 
svendev
(-;>/
Received on Tue Aug 05 23:27:41 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:53 CEST