Re: [Forum] shell spørgsmål ang. find

From: Esben Nielsen <simlo@phys.au.dk>
Date: Wed Jul 16 2003 - 19:02:03 CEST

Her er et eksempel fra info find:

 find . -name '*.[ch]' -print0 | xargs -r -0 grep -l thing

Esben

On Wed, 16 Jul 2003, Torben Andersen wrote:

> Jeg kan ikke finde ud af find. Jeg vil gerne have den til at finde filer
> med en bestemt extension og et bestemt indhold. Jeg har forsøgt mig med:
>
> find . -name "*.tex" -exec cat {} |grep tabular \;
>
> og en masse i den dur, men kan ikke få det til at virke. Så vidt jeg kan
> se, er problemet enten at få find til at søge i filindholdet, eller
> konstruere en pipet kommando, som udskriver navnene på de filer, som har
> indholdet. Nogen råd ?
>
> På forhånd tak for hjælpen
>
> Torben
>
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
>
Received on Wed Jul 16 19:02:04 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:52 CEST