Re: [Forum] shell spørgsmål ang. find

From: Erwin Lansing <erwin@lansing.dk>
Date: Wed Jul 16 2003 - 19:00:09 CEST

On Wed, Jul 16, 2003 at 06:44:51PM +0200, Torben Andersen wrote:
> Jeg kan ikke finde ud af find. Jeg vil gerne have den til at finde filer
> med en bestemt extension og et bestemt indhold. Jeg har forsøgt mig med:
>
> find . -name "*.tex" -exec cat {} |grep tabular \;
>
find . -name "*.tex" -exec grep tabular {} \;

?

-- 
          _._   _,-'""`-._
Erwin Lansing   (,-.`._,'(    |\`-/|  erwin@lansing.dk
http://droso.org    `-.-' \ )-`( , o o)  erwin@FreeBSD.org
          -bf-   `-  \`_`"'-

Received on Wed Jul 16 19:00:11 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:52 CEST