[Forum] shell spørgsmål ang. find

From: Torben Andersen <the.beauty@get2net.dk>
Date: Wed Jul 16 2003 - 18:44:51 CEST

Jeg kan ikke finde ud af find. Jeg vil gerne have den til at finde filer
med en bestemt extension og et bestemt indhold. Jeg har forsøgt mig med:

find . -name "*.tex" -exec cat {} |grep tabular \;

og en masse i den dur, men kan ikke få det til at virke. Så vidt jeg kan
se, er problemet enten at få find til at søge i filindholdet, eller
konstruere en pipet kommando, som udskriver navnene på de filer, som har
indholdet. Nogen råd ?

På forhånd tak for hjælpen

Torben
Received on Wed Jul 16 18:44:51 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:52 CEST