Re: [Forum] nvclock, overclocke grafikkort, hvilken opstartsfil ??

From: Torben Andersen <the.beauty@get2net.dk>
Date: Sat Jun 28 2003 - 15:05:22 CEST

Tak til Bertho. Jeg må indrømme, at jeg ikke kan finde ud af det. Jeg
har tilføjet et par linier i bunden, idet jeg går udfra, at det er et
shellscript:

/usr/bin/nvclock -s >/home/toran/nvclock.log
/usr/bin/nvclock -m 621 -n 299 >>/home/toran/nvclock.log

men de bliver ikke udført. Jeg gætter på, at filer, der ender på "rc"
netop ikke er shellscripts, men opsætningfiler til et bestemt program.
Tager jeg helt fejl og kan xinitrc bruges aligevel. Jeg har vedhæftet
min xinitrc.

På forhånd tak for hjælpen

Torben

Bertho Stultiens wrote:

>On Thu, 26 Jun 2003, Torben Andersen wrote:
>
>
>
>>Jeg har nu langt om længe fået nvclock (overclocking af NV grafikkort)
>>til at virke. Problemet er, at det ikke virker, hvis det indsættes i
>>/etc/rc.local. Jeg tror, at xserveren resetter grafikkortet inden den for
>>alvor startes op og at dette sker efter rc.local er udført. I hvilken
>>opstartsfil skal jeg indsætte nvclock ?? På forhånd tak for hjælpen
>>
>>
>
>Kig en gang på:
>/etc/X11/xinit/xinitrc
>
>(og alt der refereres i det)
>
>
>Det er scriptet for at håntere starten af X-serveren.
>
>
>
>

#!/bin/sh
# (c) 1999-2002 Red Hat, Inc.

userresources=$HOME/.Xresources
usermodmap=$HOME/.Xmodmap
userxkbmap=$HOME/.Xkbmap

sysresources=/etc/X11/Xresources
sysmodmap=/etc/X11/Xmodmap
sysxkbmap=/etc/X11/Xkbmap

# merge in defaults
if [ -f "$sysresources" ]; then
    xrdb -merge "$sysresources"
fi

if [ -f "$userresources" ]; then
    xrdb -merge "$userresources"
fi

# merge in keymaps
if [ -f "$sysxkbmap" ]; then
    setxkbmap `cat "$sysxkbmap"`
    XKB_IN_USE=yes
fi

if [ -f "$userxkbmap" ]; then
    setxkbmap `cat "$userxkbmap"`
    XKB_IN_USE=yes
fi

if [ -z "$XKB_IN_USE" -a ! -L /etc/X11/X ]; then
    if grep '^exec.*/Xsun' /etc/X11/X > /dev/null 2>&1 && [ -f /etc/X11/XF86Config ]; then
        xkbsymbols=`sed -n -e 's/^[ ]*XkbSymbols[ ]*"\(.*\)".*$/\1/p' /etc/X11/XF86Config`
        if [ -n "$xkbsymbols" ]; then
            setxkbmap -symbols "$xkbsymbols"
            XKB_IN_USE=yes
        fi
    fi
fi

# xkb and xmodmap don't play nice together
if [ -z "$XKB_IN_USE" ]; then
    if [ -f "$sysmodmap" ]; then
        xmodmap "$sysmodmap"
    fi

    if [ -f "$usermodmap" ]; then
        xmodmap "$usermodmap"
    fi
fi

unset XKB_IN_USE

# run all system xinitrc shell scripts.
for i in /etc/X11/xinit/xinitrc.d/* ; do
    if [ -x "$i" ]; then
        . "$i"
    fi
done

# The user may have their own clients they want to run. If they don't,
# fall back to system defaults.
# set up ssh agent environment if available.

if [ -f $HOME/.Xclients ]; then
    [ -x /usr/bin/ssh-agent -a -z "$SSH_AGENT_PID" ] && \
        exec ssh-agent $HOME/.Xclients || \
        exec $HOME/.Xclients
elif [ -f /etc/X11/xinit/Xclients ]; then
    [ -x /usr/bin/ssh-agent -a -z "$SSH_AGENT_PID" ] && \
        exec ssh-agent /etc/X11/xinit/Xclients || \
        exec /etc/X11/xinit/Xclients
else
       # failsafe settings. Although we should never get here
       # (we provide fallbacks in Xclients as well) it can't hurt.
       xclock -geometry 100x100-5+5 &
       xterm -geometry 80x50-50+150 &
       if [ -x /usr/bin/netscape -a -f /usr/share/doc/HTML/index.html ]; then
               netscape /usr/share/doc/HTML/index.html &
       fi
       if [ -x /usr/X11R6/bin/fvwm2 ]; then
               exec fvwm2
       else
               exec twm
       fi
fi
# overclocke grafik
/usr/bin/nvclock -s >/home/toran/nvclock.log
/usr/bin/nvclock -m 621 -n 299 >>/home/toran/nvclock.log
Received on Sat Jun 28 15:05:23 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:51 CEST