Re: [Forum] rod i rh 8.0 gtk 2.0

From: Torben Andersen <the.beauty@get2net.dk>
Date: Sun Jun 22 2003 - 18:05:23 CEST

Tak til Esben for hans hjælp. Jeg får flg. output glib-config:

[root@0x50a44f3a include]# glib-config --cflags
-I/usr/include/glib-1.2 -I/usr/lib/glib/include

mens jeg ikke har scriptet glib-config-2.0. RPMFIND har kun en PPC
version. Kan man med nogle options til ./configure.... tvinge kompileren
til at lede i andre directories end de i headerfilen angivne ??

MVH Torben

Esben Nielsen wrote:

>Normalt henter et configure-script pathen for glib.h ud via glib-config.
>På min maskine:
>
>$ glib-config --cflags
>-I/usr/include/glib-1.2 -I/usr/lib/glib/include
>
>$ glib-config-2.0 --cflags
>-I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/glib-2.0
>
>Det er nok configure-scripted, som fejler.
>
>Esben
>
>On Sun, 22 Jun 2003, Torben Andersen wrote:
>
>
>
>>Jeg forsøger, at kompilere nvclock, som gerne skal bruge gtk 2.0, men
>>der er tilsyneladende et gevaldigt rod i header filerne. Et eksempel: i
>>filen /usr/include/gdk/gdktypes.h includeres:
>>
>>#include <glib.h>
>>
>>men glib.h ligger ikke i /usr/include, men i
>>/usr/include/glib-2.0/glib.h, hvorfor compileren ikke kan finde den. Og
>>det er kun et eksempel :-(
>>
>>
Received on Sun Jun 22 18:05:25 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:50 CEST