Re: [Forum] RH 8.0 og kompilering

From: Torben Andersen <the.beauty@get2net.dk>
Date: Tue Jun 17 2003 - 22:09:06 CEST

Undskyld, du har fuldstændig ret. Jeg har inkluderet README filen og
outputtet af "make" kommandoen. Der var ingen fejlmeddelelser under
"autogen.sh" eller "./configure ...." Jeg mener, at vide, at programmer
under RH 8.0++ skal kompileres med en bestemt option (var det noget med
ncurses ??), da det pga. biblioteker eller gcc ikke er
bagudkompartibelt. Men som i nok kan gætte er jeg lidt på gyngende grund.

Et dumt tillægsspørgsmål: hvordan er det nu, man får omdirigeret både
stdout og stderr til en fil ?

På forhånd tak for hjælpen.

Torben

Henrik Brix Andersen wrote:

>On Tue, 2003-06-17 at 07:27, Torben Andersen wrote:
>
>
>>Jeg døjer med at kompilere NVClock (0.62). Den kører fint nok
>>"autogen.sh" og "./configure --prefix=/usr", men selve kompileringen
>>fejler. Jeg kan huske et eller andet med, at man under RH skal have en
>>bestemt option med til configure ??
>>
>>
>
>Nu var det nok noget nemmere for os at hjælpe dig hvis du havde
>inkluderet fejlmeddelelsen...
>
>./Brix
>
>

[root@0x50a44f7e nvclock0.6.2]# make
cd . && /bin/sh ./config.status config.h
config.status: creating config.h
config.status: config.h is unchanged
make all-recursive
make[1]: Entering directory `/home/toran/nvclock0.6.2'
Making all in src
make[2]: Entering directory `/home/toran/nvclock0.6.2/src'
Making all in backend
make[3]: Entering directory `/home/toran/nvclock0.6.2/src/backend'
make[3]: Nothing to be done for `all'.
make[3]: Leaving directory `/home/toran/nvclock0.6.2/src/backend'
Making all in gtk
make[3]: Entering directory `/home/toran/nvclock0.6.2/src/gtk'
make[3]: Nothing to be done for `all'.
make[3]: Leaving directory `/home/toran/nvclock0.6.2/src/gtk'
Making all in gtk2
make[3]: Entering directory `/home/toran/nvclock0.6.2/src/gtk2'
source='main.c' object='main.o' libtool=no \
depfile='.deps/main.Po' tmpdepfile='.deps/main.TPo' \
depmode=gcc3 /bin/sh ../../depcomp \
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I../backend -c `test -f 'main.c' || echo './'`main.c
main.c:10:21: gtk/gtk.h: No such file or directory
In file included from main.c:12:
callbacks.h:1:21: gtk/gtk.h: No such file or directory
In file included from main.c:12:
callbacks.h:9: parse error before "memclk"
callbacks.h:10: parse error before '*' token
callbacks.h:11: parse error before '*' token
callbacks.h:12: parse error before "nvclock_exit"
callbacks.h:12: parse error before '*' token
callbacks.h:12: warning: data definition has no type or storage class
callbacks.h:13: parse error before '*' token
In file included from main.c:13:
interface.h:5: parse error before '*' token
interface.h:5: warning: data definition has no type or storage class
interface.h:6: parse error before '*' token
interface.h:6: warning: data definition has no type or storage class
In file included from main.c:14:
support.h:9:21: gtk/gtk.h: No such file or directory
In file included from main.c:14:
support.h:44: parse error before '*' token
support.h:44: parse error before '*' token
support.h:45: warning: data definition has no type or storage class
support.h:51: parse error before '*' token
support.h:59: parse error before '*' token
support.h:59: parse error before '*' token
support.h:60: warning: data definition has no type or storage class
main.c: In function `main':
main.c:22: `GtkWidget' undeclared (first use in this function)
main.c:22: (Each undeclared identifier is reported only once
main.c:22: for each function it appears in.)
main.c:22: `window1' undeclared (first use in this function)
make[3]: *** [main.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/toran/nvclock0.6.2/src/gtk2'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/toran/nvclock0.6.2/src'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/toran/nvclock0.6.2'
make: *** [all] Error 2

NVClock Version 0.6.2,
 
site: http://nvclock.sourceforge.net

projectpage: http://www.sourceforge.net/projects/nvclock
                        
Introduction
============

This program allows you to overclock your NVIDIA based graphics card under Linux.

Building, installing and using
==============================

First you have to do ./autogen.sh then choose one of the steps below.

Command line version and GTK version only. If no GTK headers are found it is disabled.
NVClock chooses the best GTK version availible on the computer.
./configure --prefix=/usr

Qt gui
./configure --prefix=/usr --enable-qt to compile the qt gui too
(qt doesn't work very well with the makefiles)

make
make install

Usage:

./NVClock

    -m --memclk : the new RAM clock in MHz
    -n --nvclk : the new Core clock in MHz.
    -c --card : selects card (default 1)
    -s --speeds : shows current speeds
    -i --info : show detailed card info
    -d --debug : show debug information
    -f --force : force a card to overclock

You can use any option you want. You can type -m --m -memclk --memclk= and so on.
Also, you don't have to enter both memory and core speeds.

If you don't have any experience with overclocking, start with adjusting the speeds
in 1 MHz increments*.

*Not every memory speed can be set. This is the case for cards with DDR memory running
higher than 300 MHz. This is not a bug in NVClock. It is a hardware limitation. At speeds higher than 380 MHz overclocking takes place in steps of 6-7 MHz or sometimes even 13-14MHz.

Acknowledgments
===============

Thanks go to:

 o Matan Ziv-Av for creating nvcs, the original overclocking tool for NVIDIA cards.
 o Christian Zander (Phoenix) for cleaning up the code
 o Jan Prokop for creating a qt version
 o NVIDIA, for having good Linux drivers
 o Ashley from EntechTaiwan for helping me a bit.

Plans for the future
====================

Things you will see:
 o XF86Config editing (twinview, tvout, ....)
 o agp-settings (fastwrites, sidebandaddressing, ....)
 o VSYNC on/off
 o FSAA, S3TC
 o hardware monitoring on cards that support it (don't have a capable card here)
 o BIOS reading support (needed for default speeds)
 o more
Received on Tue Jun 17 22:09:07 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:49 CEST