[Forum] Mail Header

From: svend erik venstrup <0068062m001@mail1.stofanet.dk>
Date: Wed Jun 04 2003 - 12:43:35 CEST

Hey

Hvorledes kopierer jeg en mail-header til en tekst-file, det haster en
anelse???

-- 
Hilsen / Regards svendev
(-;>/
 
Received on Wed Jun 04 12:25:12 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:48 CEST