Re: [Forum] Musik CDs, og et nyt problem

From: svend erik venstrup <0068062m001@mail1.stofanet.dk>
Date: Fri May 23 2003 - 20:18:40 CEST

Dieter Britz wrote:

>Quoting Martin Moller Pedersen <tusk@daimi.au.dk>:
>
>
-[snip]-

>Jeg har nu sådan en fiks lille
>Speed Drive, en ekstern RAM enhed, man bare stikker ind i
>USB stikket, og så skulle man have en ekstra device. Men når
>jeg ser på alt hvad jeg har, med at klikke på "Start here" eller
>"Home"-ikonen, kan jeg ikke se denne dims nogen steder. Jeg
>prøvede under "mnt", og så får jeg CDROM, CDROM1 (det er nok min
>CD brænder), samt FLOPPY, ikke andet. Hvordan får jeg dimsen frem?
>
Der er en beskrivelse her:

http://www.linuxbog.dk/alle/bog/usb-mount.html

-- 
Hilsen /Regards svendev
(-;>/
Received on Fri May 23 20:03:14 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:48 CEST