Re: [Forum] Iptables hjælp

From: Rune Morling <rune@blueplane.dk>
Date: Wed May 14 2003 - 18:29:47 CEST

On Wed, 14 May 2003 15:15:57 +0200
"Cow" <cow@hashdung.com> wrote:

| Hvordan blokerer jeg specificerede porte med min linux gateway via.
| iptables?
| F.eks. port 4500. Jeg har 2 netkort.

Ikke et direkte svar, men en henvisning:
Overvej evt. at bruge en 'overbygning' til iptables/netfilter. Så
kan du koncentrere dig om målet og ikke behøve at fedte så meget med
selve implementationen.

Jeg har selv gode erfaringer med flg.:

Shoreline Firewall - www.shorewall.net/

/Rune
Received on Wed May 14 18:30:17 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:47 CEST