Re: [Forum] no route to host

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Fri Mar 14 2003 - 23:35:28 CET

Claus Ladekjær Wilson wrote:

> Er koblet op via stofanet. Mangler jeg en indstilling i en config-fil, siden
> jeg får ovenstående melding, (når jeg laver noget java rmi-programmering)?
> --
> Hilsen / Greetings
> Claus Ladekjær Wilson
> Kirkedammen 19, 2.th
> 8000 Århus C
> tlf. 86112234
> mail: clw@get2net.dk
> ***running Linux Mandrake 9.0 kernel 2.4.19

Jeg plejer at få den fejl når jeg har "glemt" at sætte
en gateway til host.

blot mine 0,17 kr

--
Hilsen svendev
(-;>/
Received on Fri Mar 14 23:34:52 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:46 CEST