[Forum] no route to host

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Fri Mar 14 2003 - 23:39:52 CET

Er koblet op via stofanet. Mangler jeg en indstilling i en config-fil, siden
jeg får ovenstående melding, (når jeg laver noget java rmi-programmering)?

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 9.0 kernel 2.4.19
Received on Fri Mar 14 22:38:58 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:46 CEST