Re: [Forum] Rystende lav NFS ydelse i 'sync' mode?

From: Bertho Stultiens <bertho@j.auh.dk>
Date: Mon Mar 10 2003 - 10:14:49 CET

Nå, sync transfers er langsommere, fordi applikationen skal vente indtil
dataen er sync'et på disk, og beskeden er kommet tilbage. Altså, her skal
man tælle forskinkelser:
1) klient->net->server
2) server->disk
3) server->net->klient

I async mode er den eneste forsinkelse en del af punkt 1, klient->net. I
sync mode skal klienten vente på besked at dataen er lagt på disk (derfor
hedder det sync(hronous).

Oh ja, jeg ved at datastrømmen er en lille smule mere kompleceret, men det
er ikke så vigtigt for at forklare basal operation.

Greetings Bertho
Received on Mon Mar 10 10:14:50 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:45 CEST