Re: [Forum] [TEKNIK] mount af vfat og korrekt tekstkonvertering

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Sun Feb 23 2003 - 23:29:28 CET

Jeg har haft problemer, da jeg redigerede /etc/fstab med pico. Brug vi eller
vim eller emacs. Fjern nogle mellemrum, så alt kommer til at stå på een
linie. Det virkede for mig.

Søndag 23 februar 2003 00:12 skrev du:
> Jeg har mountet en vfat disk, som bruges som fælles disk af linux og Win
> XP. I min RH 7.3 virkede det upåklageligt med "conv=a" i fstab, men
> efter opgradering til RH 8.0 kommer linieskiftene ikke med, så det hele
> er i en stor linie. Den aktuelle linie i /etc/fstab:
>
> /dev/hda5 /mnt/dosd vfat defaults,conv=a 0 0
>
> Nogen ideer ? På forhånd tak for hjælpen.
>
> MVH Torben

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
Received on Sun Feb 23 22:28:21 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:43 CEST