Re: [Forum] stofa og linux og http://signon.stofanet.dk

From: Martin Moller Pedersen <tusk@daimi.au.dk>
Date: Wed Feb 19 2003 - 12:38:43 CET

-> Jeg har bare sat min startside til http://212.10.10.20/ og s_ valgt 'gem
-> signon og adgangskode'.
->

Fra min /etc/rc.d/rc.local:
if [ -x /usr/local/bin/login.pl ] ; then
 ( /usr/local/bin/login.pl >/dev/null 2>&1 ) &
fi

og /usr/local/bin/login.pl indeholder:

#!/usr/bin/perl -w

use IPC::Open2;

$program = "telnet 192.168.30.2 259";

open2(*README, *WRITEME, $program) or die "couldn't login";

print WRITEME "1234s001\n";
print WRITEME "12345678\n";
print WRITEME "1\n";

while (<README>) {
  print;
}

close(WRITEME);
close(README);

Hvor 12345678 skal erstattes med password og 1234s001 skal erstattes med login.

Mvh
Martin
Received on Wed Feb 19 12:38:43 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:43 CEST