Re: [Forum] Lilo

From: Martin Moller Pedersen <tusk@daimi.au.dk>
Date: Wed Feb 19 2003 - 12:33:49 CET

[Charset iso-8859-1 unsupported, filtering to ASCII...]
-> Hej
-> Jeg har en computer med f_lgende ops_tning
-> /dev/hda1 Win98
-> /dev/hda6 SuSE 8.1
-> /dev/hda8 Red Hat
-> /dev/hda10 Mandrake
-> i computeren er der to netv_rkskort
-> eth0 dynamisk ip (internet)
-> eth1 statisk (LAN)
-> LILO er installeret i MBR
-> Jeg har ingen problemer med at starte de forskellige systemer fra LILO
-> Windows bliver startet og opf_rer sig normalt
-> SuSE bliver startet og opf_rer sig normalt
-> Red Hat bliver startet men har mistet configurationen af netv_rkskortene
-> Mandrake bliver startet men har mistet configurationen af netv_rkskortene
-> Hvis jeg derimod starter Red hat eller Mandrake med en boot diskette er der ingen problemer
-> Er der en logisk forklaring ?? kan det afhj_lpes ?? hvordan ??
->

Lyder som et kerne-problem. Bruger du samme kerne-version paa boot-diskette som
paa dine harddisk-installationer ?

Post evt. din /etc/lilo.conf

Mvh
Martin
Received on Wed Feb 19 12:33:50 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:42 CEST