Re: [Forum] browsere

From: Lars Erik Sørensen <lars_erik_soerensen@get2net.dk>
Date: Sun Feb 16 2003 - 22:32:10 CET

lør, 2003-02-15 kl. 19:35 skrev Lars Erik Sørensen:
> Hej.
>
> Jeg er utilfreds med den måde min kommunes hjemmeside, www.rosenholm.dk
> fungerer på.
>
Hej igen.
Tak for svarene- jeg er klart bedre rustet til kommunalbestyrelsesmødet!
Venlig hilsen
Lars Erik Sørensen
Received on Sun Feb 16 22:35:36 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:41 CEST