[Forum] RH 8.0 startup scripts

From: Torben Andersen <the.beauty@get2net.dk>
Date: Tue Feb 11 2003 - 07:15:48 CET

Jeg har opgraderet fra RH 7.1 -> 8.0. Jeg får (bl.a.) startet en
"nvtvd" (en demon, som muliggør, at bruger styre tv-out med "nvtv") i
/etc/rc.d/rc.local, men ... den startes bare ikke :-( Jeg har klippet
fra min gamle "rc.local" og alt andet startes som forventet. Jeg kan
sagtens som root starte nvtvd i en terminal og forstår derfor ikke,
hvorfor den ikke starter.

Jeg kører med 2.4.18-24 (athlon).

Kender nogen kloge hoveder en løsning.

MVH Torben

Her følger et par oplysninger:

[root@0x83a493ac toran]# ll /usr/local/bin/nvtvd
-rwxr-xr-x 1 root root 832869 Feb 5 14:36
/usr/local/bin/nvtvd

[root@0x83a493ac toran]# cat /etc/rc.d/rc.local
#!/bin/sh
#
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.

touch /var/lock/subsys/local

# start usb modul til kamera
/sbin/modprobe usb-storage
#hd tuning
/sbin/hdparm -d1 -A1 /dev/hda
/sbin/hdparm -k1 /dev/hda
/sbin/hdparm -d1 -A1 /dev/hdb
/sbin/hdparm -k1 /dev/hdb
#cdrom tuning
/sbin/hdparm -c1 -d1 -k1 /dev/hdc
/sbin/hdparm -c1 -d1 -k1 /dev/hdd

#temperaturtuning
# I2C adapter drivers
#/sbin/modprobe i2c-viapro
# I2C chip drivers
#/sbin/modprobe eeprom
# I2C riva
#/sbin/modprobe i2c-riva

# setting time
rdate -s sunsite.dk &

# cd burning
/sbin/modprobe sg
/sbin/modprobe ide-scsi

# scanner
/sbin/modprobe scanner

# volumen
aumix -v 100

# nvtvd
/usr/local/bin/nvtvd &
Received on Tue Feb 11 07:15:52 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:41 CEST