[Forum] Python + Apache

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Sun Feb 09 2003 - 18:33:27 CET

Hej,

Jeg sidder og skal skrive et backend til en hjemmeside i Python, men er
løbet ind i et problem...

Placerer jeg nedstående script i /var/www/cgi-bin/hello.cgi producerer
det det ønskede output når det kaldes fra en browser som
http://localhost/cgi-bin/hello.cgi

...men placerer jeg scriptet i mit UserDir (public_html) løber jeg ind i
en "Server Error 500" - "Premature end of script headers: hello.cgi" når
scriptet kaldes som http://localhost/~brix/hello.cgi

Min konfiguration af /home/*/public_html/ ser således ud:

<Directory /home/*/public_html>
  Options Includes Indexes ExecCGI
  AddHandler cgi-script .cgi
</Directory>

Mit hello.cgi script:

#!/usr/bin/python
print "Content-type: text/plain\n\n"
print "Hello, Python!"

Hvad mangler jeg at sætte op for at kunne køre python CGI-scripts under
mit UserDir?

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
"The gap between theory and practice is wider in practice than in
theory"
                            -- Unknown
Received on Sun Feb 09 18:33:29 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:40 CEST