[Forum] stofa og linux og http://signon.stofanet.dk

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Thu Feb 06 2003 - 13:10:53 CET

Er der nogen, der kender en indstilling på browseren, som kan få muligheden
for at logge på stofanet via http://signon.stofanet.dk?
(Ellers kobler jeg på med telnet via et perl-script)

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
Received on Thu Feb 06 12:14:11 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:39 CEST