Re: [Forum] GIMP Dansk tekst

From: Søren Boll Overgaard <dev-null@treebeard.tolkien.dk>
Date: Tue Jan 28 2003 - 22:51:30 CET

tir, 2003-01-28 kl. 19:00 skrev Jens Rohde:
> On Tue, 2003-01-28 at 18:52, Svend Erik Venstrup wrote:
>
> > Så svarer OS:
> >
> > Gdk-WARING **: locale not supported by C libaray
>
> Lyder lidt somom der ikke er installeret danske locales. Hvordan dette
> gøres i Debian ved jeg dog ikke.

$ su -
# apt-get install locales

-- 
Søren O.                      ,''`.
                          : :' :
GPG Public key: finger boll <at> db.debian.org   `. `'
GPG signed mail preferred.              `-
Received on Tue Jan 28 22:54:21 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:38 CEST