Re: [Forum] GIMP Dansk tekst

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Jan 28 2003 - 21:30:23 CET

Henrik Brix Andersen wrote:

> On Tue, 2003-01-28 at 18:52, Svend Erik Venstrup wrote:
> > Så svarer OS:
> >
> > Gdk-WARING **: locale not supported by C libaray
> >
> > Det gentages 2 gange hvorefter "GIMP" starter med engelske tekster.
>
> ... som der står: sproget er ikke understøttet. Du har med andre ord
> ikke installeret support for dansk. Debian specifikt; ikke min boldgade.
>
> Mvh
> ./Brix
>
> PS: Prøv en anden gang at kopiere fejlmeddelelser direkte over i mailen

OK

>
> - nu var dine stavefejl ikke graverende denne gang, men andre kunne være
> det i fremtiden.

I debian bruges kommandoen:

[dpkg-reconfigure locales]

Og locales sættes til: da_DK

Så er den hjemme, jeg troede at det var en egnskab ved "GIMP".

Tak for hjælpen.

Desværre er der en fejlmeddelse fra gimp jeg attacher den,
den er kopieret, denne gang

--
Hilsen svend

debian-at-ibm:~# LC_MESSAGES=da_DK gimp

Gimp-WARNING **: bad translation for menupath: <Image>/Script-Fu/Alpha to Logo/Gradient
Bevel...

Gimp-WARNING **: bad translation for menupath: <Image>/Script-Fu/Alpha to Logo/Bovination...

Gimp-WARNING **: bad translation for menupath: <Image>/Script-Fu/Alpha to Logo/Cool Metal...

Gimp-WARNING **: bad translation for menupath: <Image>/Script-Fu/Alpha to Logo/Particle
Trace...

Gimp-WARNING **: bad translation for menupath: <Image>/Script-Fu/Alpha to Logo/Comic Book...
debian-at-ibm:~#
Received on Tue Jan 28 21:30:06 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:38 CEST