Re: [Forum] GIMP Dansk tekst

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Tue Jan 28 2003 - 19:04:02 CET

On Tue, 2003-01-28 at 18:52, Svend Erik Venstrup wrote:
> Så svarer OS:
>
> Gdk-WARING **: locale not supported by C libaray
>
> Det gentages 2 gange hvorefter "GIMP" starter med engelske tekster.

... som der står: sproget er ikke understøttet. Du har med andre ord
ikke installeret support for dansk. Debian specifikt; ikke min boldgade.

Mvh
./Brix

PS: Prøv en anden gang at kopiere fejlmeddelelser direkte over i mailen
- nu var dine stavefejl ikke graverende denne gang, men andre kunne være
det i fremtiden.

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
"The gap between theory and practice is wider in practice than in
theory"
                            -- Unknown
Received on Tue Jan 28 19:04:03 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:38 CEST