Re: [Forum] GIMP Dansk tekst

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Jan 28 2003 - 18:52:35 CET

Henrik Brix Andersen wrote:

> On Tue, 2003-01-28 at 09:32, Svend Erik Venstrup wrote:
> > Hvorledes startes GIMP, med disse danske tekster.
> > Eller det kun muligt at starte LC_MESSAGES, globalt
>
> Du kan køre følgende kommando:
> LC_MESSAGES=da_DK gimp

Så svarer OS:

Gdk-WARING **: locale not supported by C libaray

Det gentages 2 gange hvorefter "GIMP" starter med engelske tekster.

> "The gap between theory and practice is wider in practice than in
> theory"

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Tue Jan 28 18:52:20 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:38 CEST