Re: [Forum] GIMP Dansk tekst

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Tue Jan 28 2003 - 16:54:54 CET

On Tue, 2003-01-28 at 09:32, Svend Erik Venstrup wrote:
> Hvorledes startes GIMP, med disse danske tekster.
> Eller det kun muligt at starte LC_MESSAGES, globalt

Du kan køre følgende kommando:
LC_MESSAGES=da_DK gimp

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
"The gap between theory and practice is wider in practice than in
theory"
                            -- Unknown
Received on Tue Jan 28 16:54:54 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:38 CEST