Re: [Forum] Apache

From: Mads Toftum <mads@toftum.dk>
Date: Wed Jan 15 2003 - 13:21:23 CET

On Wed, Jan 15, 2003 at 01:14:24PM +0100, Kasper Kamp Simonsen wrote:
> > check følgende directives i httpd.conf -
> > ServerName
>
> Har en # foran

Ikke godt - der er ting som aldrig vil virke uden ServerName sat korrekt.
>
> > Listen
> Har en # foran
>
Kan godt lade sig gøre - men anbefales at man sætter den.

> > NameVirtualHost
>
> Har en # foran
>
> > og VirtualHost. Er der nogen af dem der har den gamle ip eller et navn
>
> Har en # foran
>
> > der resolver til den gamle ip? Prøv iøvrigt også kommandoen `httpd -S` som
> Jeg går ud fra at 'httpd -S' på en debian hedder 'apache -S' den giver
> følgende
> output : VirtualHost configuration:

Ok, så ingen vhosts.
>
> > `netstat -anp|grep LISTEN` - hvilke interfaces lyttes der på.
> tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
> 15127/apache
>
> Så det burde vel også være ok?
>
Ser umiddelbart ok ud.

vh

Mads Toftum

-- 
`Darn it, who spiked my coffee with water?!' - lwall
Received on Wed Jan 15 13:19:58 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:36 CEST