Re: [Forum] Apache

From: Kasper Kamp Simonsen <kks@monsters.dk>
Date: Wed Jan 15 2003 - 13:14:24 CET

> check følgende directives i httpd.conf -
> ServerName

Har en # foran

> Listen
Har en # foran

> NameVirtualHost

Har en # foran

> og VirtualHost. Er der nogen af dem der har den gamle ip eller et navn

Har en # foran

> der resolver til den gamle ip? Prøv iøvrigt også kommandoen `httpd -S` som
Jeg går ud fra at 'httpd -S' på en debian hedder 'apache -S' den giver
følgende
output : VirtualHost configuration:

> `netstat -anp|grep LISTEN` - hvilke interfaces lyttes der på.
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
15127/apache

Så det burde vel også være ok?

i mit firewall script står der :
iptables -A block -m state --protocol tcp --state NEW --destination-port
http -j ACCEPT

/Kasper
Received on Wed Jan 15 13:15:19 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:35 CEST