Re: [Forum] GIMP til windows

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Sat Jan 11 2003 - 21:55:59 CET

Svend Erik Venstrup wrote:

> Hej
>
> Der findes en udgave af "gimp" til windows, jeg har kastet
> et blik på følgende link:
>
> http://www.gimp.org/~tml/gimp/win32/downloads.html
>
> Men jeg må indrømme at det ser mindre lettilgængelig ud
> (mindre windows'like om man vil), findes der en udgave
> som er baseret på at hurtig instalation på en windows
> maskine, og i givet fald hvor?
>
> Hvis ikke er det muligt, hvordan er instalations rækkefølgen
>
> for de elementer som er beskrevet på ovenfor viste side?
>
> --
>
> Hilsen/Regards svend
> (-;>/
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum

Jeg har funde en anden løsning på problemet!!

Hilsen/Regards svend
(-;>/
Received on Sat Jan 11 20:47:22 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:35 CEST