[Forum] GIMP til windows

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Fri Jan 10 2003 - 12:06:57 CET

Hej

Der findes en udgave af "gimp" til windows, jeg har kastet
et blik på følgende link:

http://www.gimp.org/~tml/gimp/win32/downloads.html

Men jeg må indrømme at det ser mindre lettilgængelig ud
(mindre windows'like om man vil), findes der en udgave
som er baseret på at hurtig instalation på en windows
maskine, og i givet fald hvor?

Hvis ikke er det muligt, hvordan er instalations rækkefølgen

for de elementer som er beskrevet på ovenfor viste side?

--
Hilsen/Regards svend
(-;>/
Received on Sat Jan 11 15:11:48 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:35 CEST