[Forum] Sed

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Wed Jan 08 2003 - 14:48:33 CET

Hej
Er det muligt med "SED" at sotere en file med denne
struktur:

-[snip før sort ]-

  030107150952
                       7-Information
                                     H501.12
                                               HFC: FEC LOCK
recovery OK

-[/snip før sort ]-

Saaledes at filens struktur bliver saaledes:

-[snip efter sort ]-
030107181340 7-Information H501.15 HFC:FEC LOCK
recovery OK
-[/snip efter sort ]-

Eller findes der en nemmere motode

--
Hilsen/Regards svend
(-;>/
Received on Thu Jan 09 14:03:57 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:35 CEST