Re: [Forum] skriv til linux via samba fra windows

From: Esben Nielsen <simlo@phys.au.dk>
Date: Thu Jan 09 2003 - 11:34:43 CET

Ja, da. Samba biller flot Windoze ind, at Linux maskinen er en NT maskine,
med nogle "shares" på. Dem kan du så tilgå på hel normal windoze vis.
Men du skal selvfølgelig sætte rettighederne rigtigt. Jeg har kun brugt
Mandrake (med egen kompilerer 2.4.18 kerne:-)) på en enkelt maskine, men
den var utrolig nem at sætte op inde fra nogle grafiske værktøjer. Ligeså
med Redhat 8.0.

Du kan også mounte et share fra din Windoze maskine med smbmount:
(som root)
smbmount //windoze-navn/D$ username=windowsbruger

Så virker det stort set som et NFS drev - dog har du de fejl som kommer
fra Windoze, såsom, at man ikke kan flytte/slette åbne filer.

Esben

On Wed, 8 Jan 2003, Claus [iso-8859-15] Ladekjær Wilson wrote:

> Kan man skrive til linux-maskinen fra windows-maskinen via samba, eller skal
> man bruge en anden protokol?
> --
> Hilsen / Greetings
> Claus Ladekjær Wilson
> Kirkedammen 19, 2.th
> 8000 Århus C
> tlf. 86112234
> mail: clw@get2net.dk
> ***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
>
Received on Thu Jan 09 11:34:45 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:35 CEST