Re: [Forum] skriv til linux via samba fra windows

From: Jens Rohde <jens@rohde.dk>
Date: Thu Jan 09 2003 - 07:57:25 CET

Claus Ladekjær Wilson wrote:

Hej

> Kan man skrive til linux-maskinen fra windows-maskinen via samba, eller skal
> man bruge en anden protokol?

Hvis du med skrive mener at få noget papir ud af printeren med passende
tryk på, så er svaret ja. Et kort eksempel fra min egen smb.conf:

[lp]
         comment = Laserprinter
         path = /var/spool/samba
         writeable = Yes
         create mask = 0700
         guest ok = Yes
         printable = Yes
         lprm command = cancel %p-%j
         printer = lp
         oplocks = No
         share modes = No

Printeren vil så kunne shares via \\server\lp.

Sig til, hvis det driller...

/Jens
Received on Thu Jan 09 07:57:32 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:35 CEST