[Forum] LinuxForun 2003

From: <lovechild@foolclan.com>
Date: Fri Jan 03 2003 - 20:50:10 CET

Nu har jeg vidst ventet længe nok.. LinuxForum 2003 står for døren og jeg
vil gerne vide om der er nogen interesse for en AALUG fælles "udflugt" i år.
Received on Fri Jan 03 20:50:11 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:34 CEST