Re: [Forum] CVS problemer

From: Søren Boll Overgaard <aalug@fork.dk>
Date: Mon Dec 16 2002 - 15:58:00 CET

On Mon, 2002-12-16 at 15:31, Henrik Brix Andersen wrote:

> > Er det CVS over ssh, eller tilslutter du en pserver?
>
> pserver.

Det har jeg aldrig rigtig gjort i, beklager.

-- 
Søren O.
GPG Public key: finger boll <at> db.debian.org
GPG signed mail preferred.
Received on Mon Dec 16 15:58:02 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:32 CEST