Re: [Forum] CVS problemer

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Mon Dec 16 2002 - 15:31:08 CET

On Mon, 2002-12-16 at 15:26, Søren Boll Overgaard wrote:
> Er det CVS over ssh, eller tilslutter du en pserver?

pserver.

> Hvad står der i CVS_RSH i dit environment?

Intet.

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
"The gap between theory and practice is wider in practice than in
theory"
                            -- Unknown
Received on Mon Dec 16 15:31:09 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:32 CEST