Re: [Forum] Ny kerne 2.2.12-20 -> 2.4.18

From: Svend Erik Christiansen <sechr@tdcadsl.dk>
Date: Mon Dec 16 2002 - 09:34:21 CET

Hejsa !

limits.h indeholder diverse minimums og maksimums.

Der er typisk en limits.h sammen med C- og C++-compiler for at give størrelser på en char, en integer, en long - og andre typer (samt min- og max-values, de kan indeholde).
Og din "snip" fortæller, at der også en en limits.h med din C-compiler.

Der er muligvis en limits.h med ved diverse pakker.
Men "linux/limits.h" siger ikke så meget om, hvad det er, du mangler - og hvor.
Du kan evt. prøve at lave en tom file, hvis du kan finde ud af, hvor den skal være.
Evt. således: "touch linux/limits.h"

Mvh. Svend Erik.
----- Original Message -----
From: "Svend Erik Venstrup" <venstrup@mail1.stofanet.dk>
To: <forum@aalug.dk>
Sent: Saturday, December 14, 2002 10:47 PM
Subject: Re: [Forum] Ny kerne 2.2.12-20 -> 2.4.18

Frederik Dannemare wrote:

> Svend Erik Venstrup skrev:

-[snip]-

> > Det eneste lilo gør er at skrive LIL-, for derefter at stoppe.
> > Derefter er der kun metoden med disketten.
>
> hjælper det, hvis du smider en linie med "lba32" ind øverst i din
> lilo.conf (husk igen at køre /sbin/lilo)

Ja så har jeg fået LILO til at fungere. Så var der lige en bagatel
jeg
ville rette i kernen. Først "make xconfig" alt fint så "make dep".

Denne laver følgende fejlmeddelelse:

-[snip fra skærm]-

 [svend@Svend linux-2.4.18]$ make dep
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -o
scripts/mkdep scripts/mkdep.c
In file included from /usr/include/bits/posix1_lim.h:126,
                 from /usr/include/limits.h:30,
                 from
/usr/lib/gcc-lib/i386-redhat-linux/egcs-2.91.66/include/limits.h:117,

                 from
/usr/lib/gcc-lib/i386-redhat-linux/egcs-2.91.66/include/syslimits.h:7,

                 from
/usr/lib/gcc-lib/i386-redhat-linux/egcs-2.91.66/include/limits.h:11,

                 from scripts/mkdep.c:35:
/usr/include/bits/local_lim.h:27: linux/limits.h: No such file or
directory
make: *** [scripts/mkdep] Error 1
[svend@Svend linux-2.4.18]$

-[/snip fra skærm]-

Jeg har prøvet at kikke i et par af filerne *.h, det bringer
blot min uvidenhed op på et højere niveau. Men jeg læser det
således at der mangler en file
"linux/limits.h" , den har jeg selvfølgelig også set efter, jeg kan
heller ikke finde den.

Hvad laver den?

Hvorledes geninstallerer jeg den?

--
Hilsen svend
(-;>/
-- 
AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Mon Dec 16 09:35:14 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:31 CEST