Re: [Forum] gtk-problemer

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Sat Dec 14 2002 - 17:58:00 CET

On Sat, 2002-12-14 at 17:51, Claus L. Wilson C/o Vor Frelse wrote:
> 1) hvordan aendrer jeg sprog fra engelsk til dansk i
> a) gimp
> b) evolution
> c) galeon
> Alle tre er gtk/gnome-applikationer, saa metoden maa vaere ens fra den ene og anden applikation.

Du sætter LANG environment variablen til da_DK. Eksempler:
export LANG=da_DK
eller
LANG=da_DK gimp

Dette gøres normalt vha. f.eks. GDM, Gnome Display Manager.

> -- hentet fra configure. Hvad skal jeg lede efter?

Hvilken version af GTK har du installeret? Har du installeret
udviklings-pakken indholdende header filer osv?

Hvad siger "gtk-config --version" og "gtk12-config --version"?

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
"The gap between theory and practice is wider in practice than in
theory"
                            -- Unknown
Received on Sat Dec 14 17:58:01 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:31 CEST