[Forum] gtk-problemer

From: Claus L. Wilson C/o Vor Frelse <vfk@wanadoo.dk>
Date: Sat Dec 14 2002 - 17:51:36 CET

to problemer:

1) hvordan aendrer jeg sprog fra engelsk til dansk i
a) gimp
b) evolution
c) galeon
Alle tre er gtk/gnome-applikationer, saa metoden maa vaere ens fra den ene og anden applikation.

2) kompilation af mplayer volder problemer. Med vold og magt er det lykkedes at faa kompileret med gui (uden gui er der ingen problemer). Jeg proever nu paa en ny maskine (med lindows os) og oplever derfor nye problemer. configure-skriptet kan ikke finde gtk.
Hvad betyder

 # Check for GTK:
  echocheck "gtk version"
  if test -z "$_gtkconfig" ; then
    if ( gtk-config --version ) >/dev/null 2>&1 ; then
      _gtkconfig="gtk-config"
    elif ( gtk12-config --version ) >/dev/null 2>&1 ; then
      _gtkconfig="gtk12-config"
    else
      die "the GUI requires GTK (which was not found)"
    fi
  fi
  _gtk=`$_gtkconfig --version 2>&1`
  _inc_gtk=`$_gtkconfig --cflags 2>&1`
  _ld_gtk=`$_gtkconfig --libs 2>&1`
  echores "$_gtk (using $_gtkconfig)"

-- hentet fra configure. Hvad skal jeg lede efter?

Venligst Claus Wilson
Received on Sat Dec 14 17:51:35 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:31 CEST