Re: [Forum] Ny kerne 2.2.12-20 -> 2.4.18

From: Frederik Dannemare <frederik@dannemare.dk>
Date: Fri Dec 13 2002 - 03:14:03 CET

Svend Erik Venstrup skrev:
> Henrik Brix Andersen wrote:
>
>
>>On Fri, 2002-11-29 at 22:08, Svend Erik Venstrup wrote:
>>
>>>Henrik Brix Andersen wrote:
>>
>
> -[snip ]-
>
> Jow!!
> Saa er kernen konfigureret, o.s.v.
>
> Men jeg mangler at faa den til at starte med lilo,,
>
> Min lilo.conf ser saaledes ud:
>
> -[snip all of/ etx/lilo.conf ]-
>
> boot=/dev/sda
> map=/boot/map
> install=/boot/boot.b
> prompt
> timeout=50
> default=linux
> image=/boot/vmlinuz-2.2.12-20
> label=linux
> initrd=/boot/initrd-2.2.12-20.img
> read-only
> root=/dev/sdb6
> image=/boot/vmlinuz-2.4.20
> label=new
> #initrd=/boot/initrd-2.2.12-20.img
> read-only
> root=/dev/sdb6
> other=/dev/sda2
> label=dos
>
> -[/snip all of/ etx/lilo.conf ]-
>
> Det eneste lilo gor er at skrive LIL-, for derefter at stoppe.
> Derefter er der kun metoden med disketten.
>
> /sbin/lilo gir folgende svar:
>
> /sbin/lilo
> Added linux *
> Added new
> Added dos
>
> jeg synes ikke jeg kan se nogle fejl i lilo.conf, jeg
> haaber der er et par friske ojne til at finde fejlen.

"LIL-, The descriptor table is faulty. This indicates an incorrect
geometry or a repositioning of the map file without reinstalling the
loader. "

beklager det korte og kontante svar, men jeg er på vej i seng...
Received on Fri Dec 13 03:35:04 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:31 CEST